I Finland insjuknar årligen 5000 kvinnor i bröstcancer.

Köpcentrumet Espen 12.10
Stöd lokal cancervård

Vi har tagit fram en specialkollektion collegetröjor i begränsat antal. Tröjorna säljs i Espen fredag 12.10. Intäkterna går oavkortat till stöd för cancervården i Österbotten.


#ärdumed

#jagärmed

Video
"Jag var 35 när jag fick diagnosen."
Insamling
Vi utmanar dig att hjälpa!

Vasabladet utmanar företag och privatpersoner att skänka bidrag till Österbottens cancerförening. Betala in valfri summa och meddela oss om donationen. Vi publicerar en lista på alla bidragsgivare och den donerade summan. Givetvis får man också vara anonym. Utmaningen gäller hela oktober månad.

Så här gör du:
Betala in valfri summa till kontonummer FI54 5672 4320 0016 86, märk din donation "VBL".

Röster
Alla berörs av cancer


Efter att hela bröstet opererats bort eller vid bröstsparande operation har vi en viktig funktion att prova ut en passande bröstprotes och behå. Cancerföreningen ger stöd och råd hur man kan leva ett gott liv trots cancern.

Margita Strandberg-Heinonen,
Specialsjukskötare i Cancerföreningen


Jag var 35 när jag fick diagnosen. Nu är jag 49. Frisk tack vare effektiv vård men också tack vare att jag upptäckte knölen i ett tidigt skede. Så undersök dina bröst varje månad. Det räddar liv!

Pernilla Vikström,
stödperson i Cancerföreningen


God vård nära, nu och i framtiden.

Christer Strömbäck,
eldsjäl i Cancerföreningen


Gårdagen kan jag inget åt, morgondagen vet jag inget om. Lever i nuet.

Karola Bodbacka,
stödperson i Cancerföreningen

Instagram
Vi är med!